Ludowcy

 

Gustaw Marek Brzezin

Radosław Król

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

Andrzej Nowicki

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

Tomasz Sielicki

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

Zbigniew Ziejewski

Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

Zbigniew Ciechomski

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego PSL

Andrzej Pianka

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego PSL

Józef Surowiec

Honorowy Prezes

Członkowie Rady Naczelnej

Urszula Pasławska – Wiceprezes NKW
Gustaw Marek Brzezin
Wojciech Dereszewski
Radosław Król
Adam Krzyśków

Poseł na Sejm RP

Urszula Pasławska

Radni Sejmiku Wojewódzkiego

Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa
Wioletta Śląska Zyśk – Wicemarszałek Województwa
Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa
Żuchowski Piotr – Przewodniczący Sejmiku
Adamczyk Edward
Bobek Jan
Bułajewski Stanisław
Kawczyński Ryszard
Kozioł Małgorzata
Licznerska Grażyna
Nowakowska Teresa
Piwowarczyk Marcin
Szter Marek
Szulc Jolanta

 

PSL WARMIA I MAZURY
ul. Kajki 4A, 10-547 Olsztyn
tel. 89 527 32 17, fax 89 522 28 46